Loading...

 

 

 

Daňová evidence

zpracování a vedení daňové evidence, účetní deník příjmů a výdajů, vedení a zpracování pokladní knihy, evidence majetku vč. odpisů, zpracování knih pohledávek a závazků,zpracování přiznání k DPH dle období,záznamní povinnosti DPH,zpracování, sestavení a odeslání přiznání k přenesené dani DPH, cestovní náhrady, služební jízdy, vnitřní směrnice, inventarizace dále i daňové poradenství a zpracování mezd …

Více

Vedení účetnictví

kompletní zpracování a vedení účetnictví pro právnické nebo fyzické osoby a to i zahraniční, evidence a zpracování závazků a pohledávek, aktuální přehledy pohledávek a závazků, evidence drobného a dlouhodobého majetku vč. odpisů, skladové hospodářství, zpracování přiznání k DPH dle období, zaúčtování a sestavení přenesení daně, příprava podkladů pro DPPO, příprava platebních příkazů, cestovní náhrady a služební cesty, vypracování vnitřních směrnic, inventurní zápisy, účetní uzávěrky, DPPO,DPFO, silniční daň, daň z nemovitosti…

Více

Ekonomická správa nemovitostí

Poskytujeme komplexní služby v oblasti ekonomické správy nemovitostí jednotlivým vlastníkům bytů i jiných nemovitostí, společenstvím vlastníků jednotek, bytovým družstvům a firmám. Kromě samotného vedení účetnictví provádíme i rekonstrukce účetnictví (nezbytné v případě, kdy účetnictví vlastníka nebylo řádně vedeno), kontrolu účetnictví minulých účetních období (vhodné v případě, kdy má vlastník pochybnosti o dosavadní správnosti účetnictví). Disponujeme kvalitním právnickým zázemím.

Více
banner banner banner

Masarykova 643/72
400 01 Ústí nad Labem

+420 475 211 888
+420 608 029 911

info@judrcvrcek.cz

Domů O nás Služby Reference Ceník Poptávka Kontakt

©2013 JUDr. Miloš Cvrček. Všechna práva vyhrazena.